Main Menu
User Menu
Poterna


Výpadová branka ústící do pevnostního příkopu.


Poterna bývala vyústěním širokého průchodu (pod pevnostním valem) směřujícího od talu k vnějšímu armování. Šíře poterny dosahovala max. 2 metrů oproti cca 3 metrové šíři průchodu (u opevnění z dob Vaubana). Branka byla většinou umístněna nad úroveň dna příkopu. V dobách míru mohla být zazděna.


Za poternu bývá označován také průchod s brankou, jako celek.
Poterna - Řez valem

Řez valem
URL : https://www.valka.cz/Poterna-t33191#120140Verze : 0