Main Menu
User Menu

Potapov, Stepan Zacharovič

Stepan Zakharovich Potapov

Степан Захарович Потапов

Generálmajor Stepan Zacharovič Potapov
Генерал-майор Степан Захарович Потапов


S.Z.Potapov sa narodil 30. júla 1860 v Stavropoľskej gubernii v rodine miestnej šľachty. Po skončení Michajlovského technického inštitútu nastúpil v roku 1877 na vojenskú službu k inžinierskej špecializácii v oblasti Kubáne. V roku 1880 bol prevelený k 76. Kubáňskemu pešiemu pluku a odtiaľ v tom istom roku postúpil na Tiflisské pechotné junkerské učilište (v Tbilisi). Toto učilište absolvoval v roku 1883 v hodnosti podpráporčíka a v roku 1884 bol odvelený k 1. kaukazskému rezervnému práporu. V rámci neho následne absolvoval ženijné kurzy. V roku 1891 bol v hodnosti kapitána na vlastnú žiadosť prevelený k 3. Zakaspickému streleckému práporu a v roku 1893 bol prevelený ku Geok-Tepinskému rezervnému práporu. V roku 1898 bol povýšený do hodnosti kapitána a v rokoch 1907 – 1908 bol posádkovým veliteľom v meste Aschabad. V júli 1909 bol povýšený do hodnosti plukovníka a v novembri 1910 bol prevelený k 19. turkestánskemu streleckému pluku. V decembri 1912 prevzal velenie 189. Izmailského pešieho pluku, ktorý bol súčasťou 48. pešej divízie.


Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol S.Z.Potapov na čele tohto pluku od augusta 1914 nasadený na fronte. Za boje v Haliči a Karpatoch bol vyznamenaný vojenským rádom svätého Georgija IV. stupňa a zlatou georgijevskou šabľou. Dňa 26.3.1916 bol povýšený do hodnosti generálmajora a 29.5.1916 prevzal velenie 10. pešej divízie. Následne 22.1.1917 bol poverený velením 56. pešej divízie.


Osudy S.Z.Potapova počas občianskej vojny v Rusku nie sú známe a historici o ňom zatiaľ nedisponujú žiadnymi informáciami.Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Potapov-Stepan-Zacharovic-t70474#248231Verze : 0