Main Menu
User Menu
Reklama

Posílený francouzský granátnický pluk 638 [1942-1944]

638th French Reinforced Grenadier Regiment

verstärktes Französisches Grenadier-Regiment 638

     
Název:
Name:
Posílený francouzský granátnický pluk 638
Originální název:
Original Name:
verstärktes Französisches Grenadier-Regiment 638
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Posílený francouzský pěší pluk 638
Datum zániku:
Disbanded:
28.08.1944
Nástupce:
Successor:
Granátnický pluk SS 58 (francouzský č. 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1942-08.10.1943 Velící generál zajišťovacích jednotek a velitelství týlové oblasti skupiny armád Střed
08.10.1943-19.04.1944 Velící generál zajišťovacích jednotek a velitelství týlové oblasti Bělorusko
19.04.1944-DD.06.1944 Velitelství branné moci Bělorusko
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.09.1943-28.08.1944 Puaud, Edgar (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1942-DD.10.1943 Francouzský dělostřelecký oddíl 638

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
známý také jako Französische Legion (Francouzská legie) nebo Légion des volontaires français contre le bolchévisme (Legie francouzských dobrovolníků proti bolševismu)
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Posileny-francouzsky-granatnicky-pluk-638-1942-1944-t266239#721722Verze : 1
MOD
Reklama