Main Menu
User Menu

Strojní inženýr poručík

Mechanical Engineer Lieutenant

Инженер-механик лейтенант

Česky: Strojní inženýr poručík
English: Mechanical Engineer Lieutenant
По-русски: Инженер-механик лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Strojni-inzenyr-porucik-t245285#678082Verze : 2
MOD