Main Menu
User Menu

Poručík letky

Flight Lieutenant

Flight Lieutenant

Česky: Poručík letky
English: Flight Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Porucik-letky-t241769#668705Verze : 1
MOD