Main Menu
User Menu

Poručík letectva

Lieutenant of the Aviation

Лейтенант авиации

Česky: Poručík letectva
English: Lieutenant of the Aviation
По-русски: Лейтенант авиации
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Porucik-letectva-t243305#672230Verze : 1
MOD