Main Menu
User Menu

Portnova, Zinajda Martynovna

Zinaida Martynovna Portnova

Зинаида Мартыновна Портнова

Zinaida M. Portnova – partyzánská rozvědčice

(1926 – 1944)


Hrdinka Sovětského svazu - "pioněrka"

Narodila se 20. února 1926 v Leningradě, kde ukončila desetiletou školu. Její otec i matka pracovali v Kirovském závodě. V červnu 1941 cestovala na letní prázdniny spolu s mladší sestrou Galjou ke své babičce do vsi Zuje ve Vitebské oblasti. Cestou vlakem, nedaleko od cíle - na nádraží v Obolsku, ji zastihla válka.

Zina neodešla s ostatními běženci, ale připojila se ke komsomolské podzemní organizaci „Mladí mstitelé“ v Obolsku, vedené komsomolkou E. S. Zeňkovou. Spolu s nimi se na jaře 1942 zúčastnila diverzních akcí proti železnici, elektrárně a skladišti lnu. Poté byla pověřena, aby pronikla do německé důstojnické jídelny, kde v převlečení za servírku otrávila jedem na krysy oběd a zlikvidovala tak celý štáb místní německé posádky. Okupanti v odpověď na tento čin rozpoutali ve městě teror a ilegální organizaci „Mladých mstitelů“ rozprášili. Zině se podařilo v srpnu 1943 uprchnout k partyzánům. Prošla výcvikem, osvojila si trofejní německý samopal a stala se rozvědčicí partyzánského oddílu. Již za necelý měsíc od svého příchodu k partyzánům se zúčastnila první bojové akce. Při likvidaci místní německé posádky kosila palbou ze samopalu zmatené Němce poté, co jim partyzáni z její skupiny podpálili ubikace a vyhodili do povětří skladiště zbraní. Velitel navrhnul Zinu za prokázanou odvahu v boji na Řád Rudé hvězdy. Ani při několika dalších akcích, kterých se zúčastnila během října a listopadu její samopal nezahálel.

V prosinci 1943 dostala od velitele úkol pokusit se navázat spojení s přeživšími členy organizace „Mladí mstitelé“ v Obolsku. Zina šla do města neozbrojena a na udání někoho z místních byla zadržena na zpáteční cestě gestapem a předvedena na místní vyšetřovnu. Během výslechu se jí podařilo v nestřežené chvíli sebrat ze stolu pistoli a s ní pak zastřelit dva gestapáky v místnosti. Poté vyskočila oknem na dvůr, kde přesným výstřelem složila strážného a dala se na útěk směrem k řece. Tam na ni měli čekat ostatní členové skupiny. Byla však zasažena do nohy a dostižena svými pronásledovateli. Ti jí odvezli na hlavní vyšetřovnu gestapa do Vitebska, kde byla podrobena mučení, aby prozradila členy organizace „Mladí mstitelé“, kteří se ještě ukrývali v Obolsku. Zina však mlčela a odmítala komunikovat. Při jednom převozu na výslech se neúspěšně pokusila o sebevraždu skokem pod nákladní vůz. Přes veškeré úsilí se gestapu nepodařilo dívku zlomit a ta byla 13. ledna 1944 popravena.

Zina Portnova se po válce stala pojmem, její jméno bylo vyslovováno s úctou. Byla dávána za vzor sovětským pionýrům, kteří po ní pojmenovávali své organizace a jejími portréty zdobili své školy, byly jí věnovány články, knihy a skládaly se o ní verše. 1. července 1958 byl Zině Portnové udělen titul Hrdina SSSR im memoriam jako hrdince – „pioněrce“. Problém byl v tom, že Zina již v roce 1943 vstoupila do Komsomolu, a přesto, že byla v partyzánském oddílu nejmladší, v době své smrti jí bylo téměř osmnáct let. To bylo po celá léta zamlčováno, aby tak nebyla narušena pionýrská legenda.

V Rusku a Bělorusku je po ní pojmenováno mnoho ulic. U dálnice mezi městy Vitebskem a Opolskem stojí její památník a jedna z lodí ruské námořní obchodní flotily dodnes nese její jméno.

ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Portnova-Zinajda-Martynovna-t31429#113468Verze : 1