Main Menu
User Menu

Ponorková flotila "Hundius" [1938-1939]

Submarine Flotilla "Hundius"

Unterseebootsflottille "Hundius"

     
Název:
Name:
Ponorková flotila "Hundius"
Originální název:
Original Name:
Unterseebootsflottille "Hundius"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1939
Nástupce:
Successor:
6. ponorková flotila
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1938-17.10.1939 Velitelství ponorkového loďstva
17.10.1939-31.12.1939 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1938-31.12.1939 Kiel, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1938-31.12.1939 Hartmann, Werner (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1938-31.12.1939 Hundius - německý ponorkový velitel v 1. světové válce (Hundius, Paul)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.uboat.net/ ; https://www.uboatnet.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Ponorkova-flotila-Hundius-1938-1939-t124929#424922Verze : 0
MOD