Pomocná štola císaře Františka Josefa I. - Hornické muzeum Cave del Predil

Auxiliary century by Emperor Franz Joseph I. - Mining Museum Cave del Predil / Il Museo della tradizione mineraria e centro di documentazione di Cave del Predil
     
Název:
Name:
Hornické muzeum Cave del Predil Mining Museum Cave del Predil
Originální název:
Original Name:
Il Museo della tradizione mineraria e centro di documentazione di Cave del Predil
Druh:
Type:
zrušený rudný důl canceled ore mine
Obec:
Municipality:
Cave del Predil Cave del Predil
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
http://www.minieradiraibl.it/museo.htm
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°26'33.00"N 13°34'16.98"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Fort Raibl
Baterie Predilsattel
Fort Predil
Log pod Mangartom
Fort Raibl
Baterie Predilsattel
Fort Predil
Log pod Mangartom
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
05.03.2012
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.cavedelpredil.com/index.htm
www.ilpinguinoviaggiatore.it
casavacanze.cervignanobaseball.it
http://www.minieradiraibl.it/museo.htm
www.istitutonastroazzurro.it
www.geopedia.si
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-stola-cisare-Frantiska-Josefa-I-Hornicke-muzeum-Cave-del-Predil-t125744#426779 Verze : 0
Západokorutanské městečko Raibl (slovinsky Rabelj, italsky Cave del Predil) leží na úpatí hory Monte Re (1912 m), která již v 8. století př. n. l. sloužila místním obyvatelům jako zdroj olova a zinku. Komerční těžba těchto surovin pokračovala nejen v období Římské říše, ale i po jejím zániku. Od 14. století patřilo území Korutan rakouským Habsburkům, pod jejichž správou se místní důl stal největším producentem olova a zinku v Alpách.

Jak bývá v rudných dolech obvyklé, čím hlouběji důlní práce postupovaly, tím více je komplikovala podzemní voda. V letech 1899-1902 byla proto z 15. patra dolu (v hloubce 240 m) proražena směrem na jihovýchod odvodňovací štola se sklonem 0,2 %, šířkou 2,5 m, výškou 2 m a délkou 4 844 m. Štola procházela pod hřebenem Predil Pass (Predelske glave) a odváděla tak vodu z dolu do údolí řeky Koritnice, v úseku mezi vesnicemi Mittel Breth a Unter Breth (Gorenji Log a Spodnji Log pod Mangartom). Při svém slavnostním otevření v červnu roku 1905 byla poctěna názvem: „Pomocná štola císaře Františka Josefa I.“ (Kaiser Franz Josef I. Hilfsstolen, La galleria di Bretto)...


Vzhledem k tomu, že každý třetí horník raiblského dolu bydlel v Brethu (Log pod Mangartom), tedy v místech, kde štola ústila, bylo rozhodnuto využít ji nejen k odvádění vody, ale i k průchodu (a výhledově i průjezdu) osob. V následujících letech byl proto její strop zvýšen na 3,20 m a okolo roku 1909 byla uvedena do provozu podzemní elektrická úzkorozchodná dráha, napájená blízkou vodní elektrárnou Možnica. Dráha zkrátila horníkům cestu z dosavadních 12 km pěší chůze přes horské sedlo na necelých 5 km relativně pohodlné jízdy, navíc bez jakéhokoli ohledu na počasí...

Když v květnu 1915 Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku, obsadily italské jednotky příhraniční území a jejich dělostřelectvo prakticky zablokovalo klíčovou rakousko-uherskou zásobovací cestu, vedoucí z Raiblu přes Predilský průsmyk do Brethu a dál na Flitsch (Bovec). Rakousko-uherské velení se proto rozhodlo využít k zásobování tohoto důležitého úseku fronty štolu císaře Františka Josefa I. Vojenský materiál byl v Raiblu dopraven důlní zdviží na 15. patro a zde přeložen do vozíků, které nové elektrické lokomotivy Siemens-Schuckert (používající již místo odběrových kladek moderní „pantografy“) odtahovaly štolou do Brethu. Stejným způsobem probíhala rovněž přeprava materiálu lidského, tedy vojáků. Ti se – na rozdíl od munice a potravin – touto cestou (v případě zranění či dovolené) někdy i vraceli...

Tento důmyslný logistický systém fungoval sice „pouze“ 16 hodin denně (v nočních hodinách bylo možné používat i silnici přes predilské sedlo – v případě dělostřelecké techniky to bylo dokonce nezbytné), přesto v letech 1915-1917 přepravil směrem na frontu celkem 446 890 vojáků a 240 094 tun materiálu. Směrem opačným bylo dopraveno přibližně 250 000 raněných. Vrcholu využití této dopravní cesty bylo dosaženo při přípravě úspěšné rakousko-uherské ofenzivy u Caporetta (Kobarid), kdy tudy bylo (za dodnes „nerozdýchané“ nevědomosti italského velení) přepraveno 270 000 rakousko-uherských a německých vojáků...

Po první světové válce připadl Raibl (nyní již Cave del Predil) Itálii a Breth (Log pod Mangartom) Jugoslávii. Vzhledem k tomu, že složení osazenstva dolu zůstalo prakticky stejné, žila i nadále třetina jeho pracovníků na (nyní) jugoslávském území a do práce dojížděla obvyklým způsobem. Tato situace se příliš nezměnila ani po druhé světové válce, pouze na příslušném místě štoly byla do stěny osazena mramorová deska, označující hranici mezi Itálií a Jugoslávií. Později bylo na tomto místě zřízeno stanoviště italské finanční stráže, čímž vznikl patrně jediný podzemní pohraniční přechod na světě, využívaný nejen jugoslávskými horníky, ale údajně tu a tam i politickými uprchlíky ze socialistických zemí...

Roku 1991, několik týdnů před vyhlášením samostatného Slovinska, byl důl v Cave del Predil uzavřen. V té době měly jeho chodby délku cca 120 kilometrů, směrem nahoru od tzv. nulové hladiny (úpatí hory Monte Re) dosahovaly výšky 450 m, směrem dolů hloubky 520 m. Pravidelný provoz podzemní úzkorozchodné dráhy (s akumulátorovými lokomotivami) byl ukončen a ústí štoly na slovinské straně bylo uzavřeno. Probíhá pouze její pravidelná údržba, která se díky existenci Schengenské dohody již obejde bez asistence pohraničních orgánů. V italském Cave del Predil vzniklo hornické muzeum, jehož součástí je i prohlídka části ( asi 1 600 m) štoly Františka Josefa I., včetně jednokilometrové projížďky elektrickým vláčkem...
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-stola-cisare-Frantiska-Josefa-I-Hornicke-muzeum-Cave-del-Predil-t125744#426780 Verze : 0
Vlastní zdroj fotografií
Pomocná štola císaře Františka Josefa I. - Hornické muzeum Cave del Predil - Dnešní vzhled vchodu do dolu v Brethu (Log pod Mangartom - Slovinsko).

Dnešní vzhled vchodu do dolu v Brethu (Log pod Mangartom - Slovinsko).
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-stola-cisare-Frantiska-Josefa-I-Hornicke-muzeum-Cave-del-Predil-t125744#488586 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více