Pomocná rota pluku útočné vozby 3 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty
Pomocná rota pluku útočné vozby 3 [1938-1939]


Rota vznikla
Nacházela se v Turčianském Svätém Martině a podléhala velitelství Pluku útočné vozby 3 [1938-1939].
Součástí roty bylo velitelství roty, velitelská četa, dílenská četa, spojovací četa, četa zásobovací a odsunu, spojovací četa.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68827#241652 Verze : 0
Veliteli roty byli:
kapitán pěchoty Jan Trávníček (prosinec 1938 –
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68827#241653 Verze : 0
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Pluk útočné vozby 4


Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68827#241657 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více