Main Menu
User Menu

Pomocná kancelář štábu I. armády [1938-1938]

Auxiliary Office of the Staff of the 1st Army

     
Název:
Name:
Pomocná kancelář štábu I. armády
Originální název:
Original Name:
Pomocná štábu velitelství I. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 102 - Mobilisovaný útvar 104-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-22.10.1938 Štáb I. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-19.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /
19.10.1938-22.10.1938 Praha, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno HAVLÍČEK
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Havlíček"
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-kancelar-stabu-I-armady-1938-1938-t208103#589077Verze : 4
MOD