Main Menu
User Menu

Pomoc s určením roku návratu pradědečka z Ruska

Diskuse
Dobrý den,


pátrám po roku, kdy se pradědeček vrátil z Ruska, ale vůbec mi nesedí údaje. Předem děkuji, pokud mi někdo pomůže rozluštit rok, kdy se pradědeček vrátil, případně i loď, na které plul.


Jeho záznam v databázi: www.vuapraha.cz


Z jeho notýsku mi zůstal občas nečitelný popis cesty:
"Odjez ze Sibiře 15. září 8 hodin ráno. Odjeli na východ kolem Baikalu 54 tuneli. 17. č.(ř.?) přijeli v Město Vrchni Udinsk. 18. Mokssow. 19. stojime do 20. č.(ř.?) v Situ. 23. odjeli et Bovza. 24. ř. přijeli Manžuvič, stojime do 1. října přesedali jsme do druhého ... v kterém jeli ruští zajatci z Německa. 3. č. et Chingan, hrubi hned tunel et Buscdo ... 4.ř. v Město Charbin. 5. stojime, malá stanice Modloži, dole... stanice Domagou, Mulin. 7. Nikolsk Surinzk. 8. ř. Vladivostok, stojime do 26. října. 26. vyjeli ve 4 hodinách odpoledne. 27. bylo zatmění měsíce do 12. hodin. 5. listopadu jsme přijeli přístav Saigon Čínská Indie. 10. ř. jsme odjeli 11 hodin. 13. přístav Singapoura, ostrov Malatka stojime do 4 hodin odpoledne. 14. déšť až do 18., i houpání. 20. přijeli přístav Kolumbo zase prší, téhož dne jsme odjeli v noci ... velká bouře pořád den jako den bouře, 24. hrubá mořská bouře. 25. i 26. to samé. ... 1. prosince jedem po Červeném moři."


Chytila jsem se především toho bodu, že popisuje 27. října zatmění měsíce, podle NASA mělo být zatmění měsíce právě 27. října 1920 (eclipse.gsfc.nasa.gov, eclipse.gsfc.nasa.gov).


Ale poslední legionářská loď z Vladivostoku odplouvala 2. září 1920, tu by nestihl. A v jeho kartě je, že z legií vystoupil už v lednu 1920. Předem děkuji za radu.
URL : https://www.valka.cz/Pomoc-s-urcenim-roku-navratu-pradedecka-z-Ruska-t147292#472109Verze : 0
Vážená kolegyně,
jeho odchod z čsl. vojska na Rusi není v rozporu s jeho deníkem, protože v předložené elektronické databázi je poznámka "Odešel na vlastní žádost". Což několik lidí udělalo z různých důvodů, nejčastěji se tak dělo, že chtěli zůstat s někým, nebo někde. Též je možné, že se mu znechutily poměry, které vládly v jejich jednotce a tak zvolil odchod. Mnozí to řešili desercí, ale váš praděd patřil mezi ty čestné, kteří odešli s vědomím a souhlasem svých nadřízených.


Ty kusé informace z jeho zápisníku dokládají, že si to časem rozmyslel a udělal si výlet po Číně a Indočíně ve vlastní režii, nebo za pomoci našich repatriačních úřadů. Rychlost přepravy přes výše jmenované země naznačuje, že se jednalo o druhou možnost (jistota 6 z deseti).


Doporučuji poradit se s archiváři Ministerstva zahraničí, třeba v nějaké složce bude zmínka o vašem toulavém pradědovi.


Archiv MZV
Loretánské náměstí 5
Praha 1


telefon: 224 182 701
e-mail: archiv@mzv.cz
URL : https://www.valka.cz/Pomoc-s-urcenim-roku-navratu-pradedecka-z-Ruska-t147292#472117Verze : 0
MOD
Jsem Vám velmi vděčná, moc jste mi pomohl. Obrátím se na ty úřady. Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Pomoc-s-urcenim-roku-navratu-pradedecka-z-Ruska-t147292#472501Verze : 0