Pomoc při překladu cz-angl. názvů funkcionářů vojenských úřadů

Diskuse

Vážení,
součástí skupiny jednotky jsou rovněž úřady.
Při tabulkování jsou sice uvádění pouze velitel a náčelník štábu, ale třeba Hlavní štáb branné moci tvořilo X lidí na různých systematizovaných místech. Protože mým záměrem je uvedení funkcionářů polského Hlavního štábu Vrchního velitele z roku 1939, vytvořil jsem tabulku s originálním polským názvem, českým překladem, i když jsem použil spoustu odpovídajících názvů z Personalního přehledu mobilizované předválečné ČS armády ze stránek
http://armada.vojenstvi.cz/
Avšak anglická terminologie mi hodně uniká. Tam jsem to vzal doslova překladatelsky.
Nejsem si jistý, jestli se to tak dá vyvěsit.
Proto Vás prosím o pomoc. Možná, že se dají vylepšit rovněž názvy v češtině. Ovšem v tomto případě jsem se přiklonil ke kombinaci doslovný překlad+historická terminologie v rámci únosnosti tak, aby vystihovala podstatu.Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název:
Original Title: Czech Title: English Title:
Kwatera Główna Naczelnego Wodza Hlavní velitelství Vrchního velitele Headquarters of Commander-in-Chief
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Vrchní velitel branné moci Commander-in-Chief of Armed Forces
Szef Sztabu Naczelnego Wodza Náčelník štábu Vrchního velitele Chief of Staff of Commander-in-Chief
I Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza I. zástupce náčelníka štábu Vrchního velitele 1st Deputy Chief of Staff of Commander-in-Chief
Naczelny Kwatermistrz i zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza Vrchní ubytovatel a Zástupce náčelníka štábu Vrchního velitele Supreme Quartermaster and Deputy Chief of Staff
Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza Zástupce náčelníka štábu Vrchního velitele Deputy Chief of Staff
Naczelni dowódcy broni Vrchní velitelé zbraní Chiefs of Combat Arms
Naczelny dowódca artylerii Vrchní velitel dělostřelectva Chief of Artillery
Naczelny dowódca lotnictwa i obrony przeciwlotniczej Vrchní velitel letectva a protiletecké obrany Chief of Air Forces and Air Defence
Naczelny dowódca broni pancernej Vrchní velitel obrněných sil Chief of Armoured Forces
Naczelny dowódca saperów i szef fortyfikacji Vrchní velitel ženijního vojska a přednosta opevňovacích prací Chief of Engineer Forces and Earthwork
Naczelny komisarz cywilny Vrchní civilní komisař Supreme Civil Commissar
Delegat biskupa polowego Delegát polního biskupa Delegate of Field Bishop
Szefowie służb Přednostové služeb Chiefs of Services
Szef intendentury Přednosta intendanční služby Chief of Commissary Service
Szef uzbrojenia Přednosta zbrojní služby Chief of Ordnance Service
Szef służby zdrowia Přednosta zdravotnické služby Chief of Medical Service
Szef weterynarji Přednosta veterinární služby Chief of Veterinary Service
Szef żandarmerii Přednosta služby polního četnictva Chief of Military Police Service
Szef służby sprawiedliwości Přednosta justiční služby Chief of Justice Service
Szef taborów i remontu Přednosta vozatajské a remontní služby Chief of Baggage and Remount Service
Naczelny dyrektor poczty polowej Vrchní ředitel polní pošty General Superintendent Army Postal Service
Oficer do zleceń Dispoziční důstojník Orderly Officer
Szef propagandy Přednosta propagačního oddělení Chief of Publicity Department
Główny adiutant Hlavní pobočník Chief Adjutant
Oddział I (organizacyjny) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza I. oddělení (organizační) Hlavního velitelství Vrchního velitele 1st Department (Organization)
Szef Oddziału I Přednosta I. Oddělení Head of the 1st Department
zastępca szefa Oddziału I Zástupce přednosty I. Oddělení Deputy Head of the 1st Department
Oddział II (informacyjny) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza II. oddělení (zpravodajské) Hlavního velitelství Vrchního velitele 2nd Department (Intelligence)
Szef Oddziału II Přednosta II. Oddělení Head of the 2nd Department
Zastępca szefa Oddziału II Zástupce přednosty II. Oddělení Deputy Head of the 2nd Department
Szef wydziału wywiadowczego Vedoucí zpravodajské skupiny Senior of Intelligence Group
Szef wydziału ewidencyjnego Vedoucí evidenční skupiny Senior of Evidence Group
Szef referatu sytuacyjnego Vedoucí situační skupiny Senior of Positional Group
Oddział III (operacyjny) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza III. oddělení (operační) Hlavního velitelství Vrchního velitele 3rd Department (Operational)
Szef Oddziału III Přednosta III. Oddělení Head of the 3rd Department
Zastępca szefa Oddziału III Zástupce přednosty III. Oddělení Deputy Head of the 3rd Department
Szef wydziału operacyjnego Vedocí operační skupiny Senior of Operational Group
Szef wydziału sytuacyjnego Vedoucí situační skupiny Senior of Positional Group
Oddział IV (zaopatrzenia i przewozów) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza IV. oddělení (zásobovací a dopravní) Hlavního velitelství Vrchního velitele 4th Department (Supply and Transport)
Szef Oddziału IV Přednosta IV. Oddělení Head of the 4th Department
Zastępca szefa Oddziału IV Zástupce přednosty IV. Oddělení Deputy Head of the 4th Department
Naczelny dowódca łączności Vrchní velitel spojení Chief of Communication
Szef komunikacji wojskowych Přednosta vojenských komunikací Chief of Military Road
Oficer łącznikowy dowódcy floty Styčný důstojník Velitelství námořnictva Liaison Officer of Naval Command
Szef służby geograficznej Přednosta zeměpisné služby Chief of Geographical Service
Komendant Kwatery Głównej Velitel stanu Hlavního velitelství Headquarters Commander
Inspektor wojsk etapowych Inspektor etapních vojsk Staging Units Inspector
URL : https://www.valka.cz/Pomoc-pri-prekladu-cz-angl-nazvu-funkcionaru-vojenskych-uradu-t125515#425987 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více