Main Menu
User Menu

Polski Korpus Posiłkowy

Polski Korpus Posiłkowy


V dubnu 1917 byly polské jednotky podléhající AOK převeden pod velení OHL aby vytvořily základ Polske Siły Zbrojne (Polnische Wehrmacht). V červenci 1917 odmítly části I. a III. brigády složit německou přísahu a jednotky byly internovány ve Szczypiornie a Benjaminowie. Zbývající II. brigády byla převelena zpět pod velení AOK a vytvořila základ již dříve plánovaného sboru (Polski Korpus Posiłkowy) - původně plánovaná velikost 2 divize.


jednotky
II brygadą Legionów (płk Józef Haller)
*2 pułk piechoty (ppłk Żymierski)
*3 pułk piechoty (ppłk Józef Zajec)
pułk artylerii (mjr Włodzimierz Zagórski)
ośrodek zapasowy (płk Władysław Sikorski)


431 důstojníků a 7135 vojáků.


V noci z 15 na 16.2.1918 se jednotky sboru probojovaly přes frontu u Rarancze a připojily se ke II. polskému sboru v Rusku.


velitel
płk Zygmunt Zieliński
URL CZ: https://www.valka.cz/Polski-Korpus-Posilkowy-t29240#103667Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polski-Korpus-Posilkowy-t29240#103667Version : 0

Citace - jirka vrba :

Polski Korpus Posiłkowy


V červenci 1917 odmítly části I. a III. brigády složit německou přísahu a jednotky byly internovány ve Szczypiornie a Benjaminowie.Rota przysięgi została zatwierdzona przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 1917 r. Jej tekst brzmiał następująco:


Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu,
że Ojczyźnie mojej – Królestwu Polskiemu
i memu przyszłemu Królowi
na lądzie i morzu i na każdym innym miejscu
wiernie i uczciwie służyć będę,
że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie
braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier
oraz państw z nimi sprzymierzonych,
że będę przełożonych swych i dowódców słuchał,
dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał
i w ogóle tak się zachowywał,
abym mógł żyć i umrzeć jako mężny i prawy żołnierz polski.
Tak mi Panie Boże dopomóż!
URL CZ: https://www.valka.cz/Polski-Korpus-Posilkowy-t29240#150381Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polski-Korpus-Posilkowy-t29240#150381Version : 0