Main Menu
User Menu
Reklama

Polní maršál

Field Marshal

Field Marshal

Česky: Polní maršál
English: Field Marshal
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Polní maršál
Link to the Dictionary Entry Field Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t14094#668070Verze : 0
MOD
Reklama