Main Menu
User Menu

Politický vedoucí

Political Leader

Политический руководитель

Česky: Politický vedoucí
English: Political Leader
По-русски: Политический руководитель
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Politicky-vedouci-t243302#672226Verze : 1
MOD