Main Menu
User Menu

Politický podvedoucí

Junior Political Leader

Младший политический руководитель

Česky: Politický podvedoucí
English: Junior Political Leader
По-русски: Младший политический руководитель
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Politicky-podvedouci-t243303#672228Verze : 1
MOD