Main Menu
User Menu

Polární medaile

Polar Medal / Médaille polaire

     
Název:
Name:
Polární medaile
Název v originále:
Original Name:
Polar Medal / Médaille polaire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.06.2015
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Nahradila původní Severskou medaili Generálního guvernéra (Governor General´s Northern Medal), která byla založena 15.09.2005.
Původně byla udělována osobám, jenž se zasloužily o další průzkum severních kanadských oblastí a rovněž osobám, jenž se zasloužily o obranu těchto území.
Jakmile byla původní medaile zrušena a založena nová (Polární medaile), bylo její udělování rozšířeno o osoby, jenž se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj komunikace s tamním obyvatelstvem.
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_Medal_(Canada)
URL : https://www.valka.cz/Polarni-medaile-t203629#579970Verze : 0