Main Menu
User Menu

Poláček, Jiří

plk. v. v. Jiří Poláček (*29.3.1913, Praha - +1.5.2008, Praha)


Po r. 1939 útěk do Palestiny, vstup do čs.armády - Sýrie, Egypt, Tobruk.
R. 1943 vstup do RAF pod ev.č. 788510. Přiřazen v hodnosti F/Sgt k 311. peruti jako operátor/střelec (WOP/AG).


Zdroj:
1) Osobní setkání autora s p. Poláčkem
2) Jiří Poláček, Kolíňan a voják československé zahraniční armády - Ladislav Jouza. In: Židé v Kolíně a okolí - Práce muzea v Kolíně - řada společneskovědní IX, Regionální muzeum v Kolíně, 2005
URL : https://www.valka.cz/Polacek-Jiri-t72136#254505Verze : 0
Narodil se 29.3. 1913 v Praze, v židovské rodině. V roce 1918, po návratu otce z I. světové války se rodina přestěhovala do Kolína. Obchodní školu ukončil v roce 1932 a nastoupil jako praktikant u firmy Škrábek v Letňanech. V roce 1934 si našel práci v Kolíně, kde získal sportovní úspěchy v boxu.
V roce 1935 nastoupil vojenskou prezenční službu, v roce 1938 se zúčastnil vyhlášené mobilizace.


Po příchodu Němců v roce 1939 chtěl odejít do zahraničí, bohužel však nezískal žádný spolehlivý kanál pro přechod. Proto v roce 1940 nastoupil jako dělník na stavbě přehrady ve Štěchovicích. V září 1940 se mu podařilo v posledním židovské vystěhovaleckém transportu opustit Protektorát Čechy a Moravu. Během cesty se postupně vytvořila vojenská skupina pod vedením kpt. Emila Grégra, již během plavby telegramem požádali prezidenta Beneše o povolení vstupu do čs. armády. Po dobrodružné cestě (potopení lodi Patria výbuchem - J.Poláček díky své dobré fyzické kondici doplaval na břeh a pomáhal při záchranných pracích) celá skupina skončila na několika měsíců v internačním táboře.


V roce 1941 se stal příslušníkem 11. polního praporu na Středním východě. Prošel bojem v Sýrii a obleženém Tobruku. V roce 1942 se na výzvu ministerstva obrany přihlásil k letectvu a po příslušných prohlídkách byl přijat. 1. ledna 1943 připlul do Anglie a stal se postupně střelcem, radiotelegrafistou a radarovým operátorem u 311. bombardovací perutě. Výcvika absolvoval na výcvikové základně na Bahamách. Po výcviku odlétal přibližně 400 operačních hodin. V červenci 1945 se vrací zpět do vlasti, rodiče i nejbližší příbuzní zahynuli v koncentračních táborech. V roce 1945 se také stal členem organizace protifašistických bojovníků.


Do vlasti se vrátil koncem července 1945. Byl vyznamenám dvěma čsl. válečnými kříži, medailí za chrabrost a dalšími vyznamenáními. Po demobilizaci pracuje jako dělník. V padesátých letech byl několikrát vyslýchán Státní bezpečností a to že pracoval manuálně jej pravděpodobně zachránilo před uvězněním. Až do odchodu do důchodu pracoval manuálně.


Zemřel 14.4.2008 v PrazeZdroj:
Národní osvobození 13/2008, www.letnany.cz

URL : https://www.valka.cz/Polacek-Jiri-t72136#307280Verze : 0