Pokryškin, Alexandr Ivanovič

Pokryshkin, Alexandr Ivanovich
Александр Иванович Покрышкин
     
Příjmení:
Surname:
Pokryškin Pokryshkin
Jméno:
Given Name:
Alexandr Ivanovič Alexandr Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Иванович Покрышкин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál letectva Marshal of Aviation
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
kandidát vojenských věd Candidate of Military Sciences
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.03.1913 Novosibirsk /
19.03.1913 Novosibirsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.11.1985 Moskva /
13.11.1985 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupce hlavního velitele Vojsk protivzdušné obrany SSSR - Deputy Chief commander of Soviet air defense forces
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- trojnásobný Hrdina Sovětského Svazu
- stíhací eso - 59 vítězství
- 3x Hero of the Soviet Union
- Fighter ace - 59 claims
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pokryshkin
cs.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
https://www.valka.cz/topic/view/9462#27016
www.securitymagazin.cz
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=402
URL : https://www.valka.cz/Pokryskin-Alexandr-Ivanovic-t9462#341884 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Pokryškin Pokryshkin
Jméno:
Given Name:
Alexandr Ivanovič Alexander Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Иванович Покрышкин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1932-DD.MM.1933 Permská vojenská škola leteckých techniků
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Kačinská vyšší vojenská letecká škola pro stíhací piloty
DD.MM.RRRR-DD.MM.1948 Vojenská akademie M. V. Frunzeho
DD.MM.RRRR-DD.MM.1957 Vyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
DD.MM.1932-DD.MM.1933 Perm Military School of Aviation Mechanics
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Kacha Higher Military Aviation School of Fighter Pilots
DD.MM.RRRR-DD.MM.1948 Military Academy of M. V. Frunze
DD.MM.RRRR-DD.MM.1957 Higher Military Academy named after K.E. Voroshilov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1933 vojenský podtechnik
25.03.1936 vojenský technik 2. třídy
22.12.1939 nadporučík
16.02.1942 kapitán
08.04.1943 major
22.02.1944 podplukovník
02.07.1944 plukovník
03.08.1953 generálmajor letectva
18.02.1958 generálporučík letectva
22.02.1963 generálplukovník letectva
16.12.1972 maršál letectva
DD.12.1933 junior military technician
25.03.1936 Military technician 2nd rank
22.12.1939 Senior Lieutenant
16.02.1942 Captain
08.04.1943 Major
22.02.1944 Lieutenant Colonel
02.07.1944 Colonel
03.08.1953 Major General of Aviation
18.02.1958 Lieutenant General of Aviation
22.02.1963 Colonel General of Aviation
16.12.1972 Marshal of Aviation
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1937-DD.11.1938 74. střelecká divize (letecký mechanik)
DD.MM.1939-07.03.1942 55. stíhací letecký pluk (pilot)
07.03.1942-DD.12.1943 16. gardový stíhací letecký pluk (velitel letky)
DD.MM.1949-DD.MM.1955 33. stíhací letecká divize (zástupce velitele)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 88. stíhací letecký sbor (velitel)
DD.MM.1957-DD.MM.1959 Severokavkazský vojenský okruh (velitel stíhacího letectva)
DD.MM.1959-DD.MM.1961 8. armáda vzdušné obrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kyjevský vojenský okruh protivzdušné obrany (zástupce velitele)
DD.MM.1968-DD.MM.1972 Protivzdušná obrana (zástupce velitele)
DD.MM.1972-DD.11.1981 DOSAAF (Dobrovolná společnost pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem) (předseda)
DD.11.1981-13.11.1985 Skupina generálních inspektorů Ministerstva obrany SSSR (inspektor-poradce)
DD.MM.1937-DD.11.1938 74th Rifle Division (aviation mechanic)
DD.MM.1939-07.03.1942 55th Fighter Aviation Regiment (pilot)
07.03.1942-DD.12.1943 16th Guards Fighter Aviation Regiment (flight commander)
DD.MM.1949-DD.MM.1955 33rd Fighter Aviation Defense (deputy commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 88th Fighter Aviation Corps (commander)
DD.MM.1957-DD.MM.1959 North Caucasian Military District (Chief of Fighter Aircraft)
DD.MM.1959-DD.MM.1961 8th Air Defence Army
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kiev Military District Air Defense Forces (deputy commander)
DD.MM.1968-DD.MM.1972 Air Defense Forces (deputy chief)
DD.MM.1972-DD.11.1981 DOSAAF (Society for Cooperation with the Army, Aviation, and Navy) (chairman)
DD.11.1981-13.11.1985 Group of General Inspectors of the USSR Ministry of Defense (inspector-advisor)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pokryshkin
cs.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
https://www.valka.cz/topic/view/9462#27016
www.securitymagazin.cz
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=402
URL : https://www.valka.cz/Pokryskin-Alexandr-Ivanovic-t9462#617431 Verze : 22
maršal aviaciji Alexandr Ivanovič Pokryškin

(1913 - 1985)

Stal se druhým nejúspěšnější stíhačem (rovněž tak druhým nejúspěšnější spojeneckým pilotem), co do počtu leteckých vítězství. Jako první v řadách Rudé armády se stal trojnásobným nositelem Zlaté hvězdy Hrdiny Sovětského svazu.

Narodil se 6. března 1913 v Novosibirsku (ruské národnosti). K létání se dostal v krasnodarském aeroklubu, kde absolvoval plachtařský a parašutistický výcvik. V roce 1932 byl povolán do armády a o rok později dokončil Permskou vojenskou školu leteckých techniků. V roce 1939 se stal absolventem Kačinské vojenské letecké školy, ze které byl v témž roce vyřazen jako stíhací pilot a převelen k 55. IAP dislokovaném v prostoru Belcy.

Do bojových akcí se v hodnosti staršij lejtěnant zapojil ihned po zahájení války s Německem. Je paradoxní, že jeho prvním sestřelem byl vlastní lehký bombardovací letoun Suchoj Su-2, s jehož zavedením na úsek fronty, kde operovali, nebyli sovětští stíhací piloti seznámeni, natož aby znali jeho siluety. Svého opravdového prvního soupeře - Bf 109 sestřelil dne 24. června 1941 v oblasti Jass. V období 1941 - 1942 létal na stíhacím letounu MiG-3, se kterým byl v průběhu roku 1941 dvakrát sestřelen. Pokryškin byl kritický ke stávající taktice vedení leteckých soubojů a k tomu, jak byli doposud piloti VVS KA cvičeni. Sám v průběhu války rozpracovával taktické poučky, které porovnával, a nechal se inspirovat ve vedení boje protivníkem. Ty byly později ve stíhacím letectvu zavedeny a noví piloti se podle nich školili (tzv. Pokryškinova letecká škola, ze které vzešla řada úspěšných pilotů). Po MiGu-3 (s trupovým číslem „bílá 67“), létal krátkou dobu se stíhacím Jakovlevem Jak-1, po čemž byl přeškolen na americkou Bell P-39 Airacobru, se kterými létala převážná část sovětských stíhacích es. Pokryškin byl ve skupině pilotů, kteří si tyto letouny osobně přebírali v Teheránu.

K dubnu 1943 v hodnosti gvardiji kapitan a ve funkci velitele letky 16. GIAP vykonal 354 bojových letů. Zúčastnil se 54 leteckých bojů, ve kterých sestřelil 13 letounů samostatně a dalších 6 ve skupinových soubojích. Zejména se proslavil ve vzdušných bojích na Kubáni, kde jeho protivníky byli často stíhači z JG 52.

K 24. květnu 1943 byl vyznamenán titulem Hrdiny Sovětského svazu poprvé. Podruhé byl takto dekorován v hodnosti gvardiji major za vykonání 455 bojových letů a sestřelení 30 soupeřů již k 24. srpnu 1943. Ve stavu 16. GIAP se stal zástupcem velitele pluku pro leteckou střeleckou a letovou přípravu. V květnu 1944 se stal velitelem proslavené 9. GIAD. Jeho Airacobru s trupovým číslem „bílá 100“ se již žádnému z pilotů Luftwaffe nepodařilo sestřelit, přestože na něj byla údajně vypsána odměna.

Potřetí byl titulem Hrdiny Sovětského svazu vyznamenán v hodnosti gvardiji polkovnik k 19.srpnu 1944. Oficiálně dosáhl 59 vítězství samostatně a pravděpodobně dalších 6 ve spolupráci s jinými stíhači.

Po válce absolvoval v roce 1948 Vojenskou akademii M. V. Frunze a Vojenskou akademii generálního štábu (1957). V rozmezí let 1968 - 1971 působil ve funkci zástupce vrchního velitele vojsk PVO. V roce 1972 byl povýšen do hodnosti maršal aviaciji a pověřen funkcí předsedy CK DOSAAF. V listopadu 1981 byl jmenován do funkce inspektora-poradce ve Skupině generálních inspektorů Ministerstva obrany SSSR.

Jako nejúspěšnější „zahraniční“ pilot létající na americké stíhačce Bell P-39 Airacobra získal americkou medailí „Za vynikající službu“ již v průběhu roku 1943.

Zemřel 13.listopadu 1985. Byl pohřben v Moskvě na Novoděvičem hřbitově.

https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=402
URL : https://www.valka.cz/Pokryskin-Alexandr-Ivanovic-t9462#27016 Verze : 5
cs.wikipedia.org

Pokryškin, Alexandr Ivanovič - Hrob hrdiny sovětského svazu a Maršála letectva, Alexandra Ivanoviče Pokryškina u Novoděvičího kláštera v Moskvě

Hrob hrdiny sovětského svazu a Maršála letectva, Alexandra Ivanoviče Pokryškina u Novoděvičího kláštera v Moskvě
URL : https://www.valka.cz/Pokryskin-Alexandr-Ivanovic-t9462#617459 Verze : 1

Diskuse
Filmový týdeník oznamující vyznamenání Alexandra Pokryškina 3. hvězdou Hrdiny Sovětského svazu. V té době měl dle mluvčího Pokryškin na kontě 550 bojových vzletů, zúčastnil se 137 vzdušných bojů a dosáhl 59 sestřelů.
Společně s ním jsou na záznamu i další esa:
2-násobný Hrdina Sovětského svazu, kapitán Rečkalov
Hrdina Sovětského svazu, kapitán Klubov
kapitán Žerděv
Hrdina Sovětského svazu, nadporučík Trud
podplukovník Goregljad


(2 z těchto 5 letců se nedožili konce války)
URL : https://www.valka.cz/Pokryskin-Alexandr-Ivanovic-t9462#734823 Verze : 7

Dokument Neznámá válka, díl 9. - válka ve vzduchu
V úvodu herec Burt Lancaster zpovídá Alexandra Pokryškina ohledně jeho zkušeností.


Tento dokument vznikl v roce 1978 ve spolupráci se sovětskou stranou a měl ve 20 dílech popsat vývoj velké vlastenecké války. herec Burt Lancaster během 3 týdnů navštívil 8 sovětských měst a mimo Pokryškina dělal rozhovory s Žukovem, Čujkovem, Averellem Harrimanem (americkým velvyslancem v SSSR během 2. světové války) a dokonce i s Brežněvem.
URL : https://www.valka.cz/Pokryskin-Alexandr-Ivanovic-t9462#734831 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více