Main Menu
User Menu

Poett, Joseph Howard Nigel

Poett, Joseph Howard Nigel

     
Příjmení:
Surname:
Poett
Jméno:
Given Name:
Joseph Howard Nigel
Jméno v originále:
Original Name:
Joseph Howard Nigel Poett
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Sir
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.08.1907 Winterborne St Martin
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1991 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Pozemných sil ďalekého východu
velitel Južného velitelstva
velitel štábneho kolégia Camberley
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 3. pešej divízie
velitel 5. parašutistickej brigády
velitel 11. praporu Durhamskejlahkej pechoty
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Poett
generals.dk
www.pegasusarchive.org

Poett, Joseph Howard Nigel - na fotke uplne vlavo s  pplk. Pine-Coffin počas kampane v Normandii

https://www.pegasusarchive.org/normandy/nigel_poett.htm

na fotke uplne vlavo s pplk. Pine-Coffin počas kampane v Normandii

www.pegasusarchive.org

URL : https://www.valka.cz/Poett-Joseph-Howard-Nigel-t169126#506312Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Poett
Jméno:
Given Name:
Joseph Howard Nigel
Jméno v originále:
Original Name:
Joseph Howard Nigel Poett
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR katolícka verejná škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská vojenská akadémia Sandhurst
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenské kolégium Camberley
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR parašutistický kurz RAF Ringway
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1927 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
17.03.1941 poverený podplukovník
17.06.1941 War Substantive Major
17.06.1941 dočastný podplukovník
30.04.1942 Reverted to War Substantive Major
22.07.1942 dočastný podplukovník
05.07.1943 poverený plukovník
05.07.1943 poverený brigádní generál
05.01.1944 War Substantive podplukovník
05.01.1944 dočastný plukovník
05.01.1944 dočastný brigádní generál
25.03.1949 podplukovník
31.12.1949 plukovník
24.07.1950 dočastný generálmajor
14.05.1951 generálmajor
01.11.1958 dočastný generálporučík
01.11.1958 generálporučík 1)
28.06.1962 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
05.07.1943-24.02.1946 Velitel : 5. paradesantní brigáda

Ručně vyplněné položky:
01.09.1927-DD.MM.RRRR 1. prapor Durhamskej lahkej pechoty
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR 2. prapor Durhamskej lahkej pechoty
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR polný adjutant guvernéra Bengálu
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR polný adjutant vládneho domu?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR polný adjutant velitela prezidencie? a Assamského okresu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. prapor Durhamskej lahkej pechoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štábny dôstojník GSO3 velitel prezidencie? a Assamského okresu
17.03.1941-30.04.1942 štábny dôstojník GSO1 Ministerstvo vojny
DD.MM.1942-DD.MM.1943 velitel 11. praporu Durhamskej lahkej pechoty
05.07.1943-24.02.1946 velitel 5. parašutistickej brigády
04.04.1946-11.01.1948 náčelník plánovania Ministerstva vojny
03.12.1948-13.04.1949 zvláštny zamestnanec
25.04.1949-13.06.1950 zástupca velitela Britskej vojenskej misie v Grécku
24.07.1950-06.04.1952 náčelník štábu Pozemné sily ďalekého východu
02.05.1952-31.03.1954 velitel 3. pešej divízie
03.06.1954-30.11.1956 velitel vojenský operácii Ministerstva vojny
01.01.1957-11.09.1958 velitel štábneho kolégia Camberley
01.11.1958-01.05.1961 velitel Južného velitelstva
DD.MM.1961-10.04.1963 velitel Pozemných sil ďalekého východu
05.08.1963-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

16.06.1944

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

29.03.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

21.06.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
bar

01.01.1952

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

13.06.1959

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu v Indii (1909) stříbrná
India General Service Medal (1909) Silver
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

MM.DD.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

Poznámka:
Note:
1) udelené 28.11.1958 so spetnou platnosťou
osobné al. plukovné číslo: 38346
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Poett
generals.dk
www.pegasusarchive.org
https://www.hut-six.co.uk/WW2data/WO373-53-U.html
https://www.hut-six.co.uk/WW2data/WO373-54-U.html
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk

Poett, Joseph Howard Nigel - s gen. Eisenhowerom v Normandii
https://www.pegasusarchive.org/normandy/nigel_poett.htm

s gen. Eisenhowerom v Normandii
www.pegasusarchive.org

URL : https://www.valka.cz/Poett-Joseph-Howard-Nigel-t169126#506317Verze : 0
MODNigel Poett sa narodil 20.8.1907 v Winterborne St Martin, blízko Dorchesteru.


Po svojom narodení sa jeho rodina vracia do Indie, ale roku 1910 sa jeho otec rozhoduje pre usídlenie v Britskej Kolumbii, Kanada. Avšak už roku 1914 sa rodina rozhoduje pre návrat do Anglie a usídluje sa v Londýne.


Nigel tu v mladosti naštevuje katolícku verejnú školu a po jej ukončení sa rozhoduje pre vojenskú kariéru a nastupuje štúdiá na Královskej vojenskej akadémii Sandhurst.


Na svoju žiadosť je 1.9.1927 pridelený k 1. praporu Durhamskej lahkej pechoty (1st Battalion The Durham Light Infantry), krátko pred tým ako sa táto naloďuje pre sluźbu v Egypte. Na základni praporu v Alexandrii zostáva do roku 1930 keď je prevelený k 2. praporu v Indii kde strávil celý rok na severozápadnej hranici.


V roku 1931 medzi tým ako zastáva rôzne štábne pozície v rámci domu vlády? (Government House), Barrackpore, sa stáva povereným kapitánom a slúži ako polný adjutant gen. Bethell, velitela prezidencia a Assamského okresu.

V čase vypuknutia 2. sv. vojny sa vracia do anglie a keď je vojna vyhlásená Poett ako major sa stave štábnym dôstojníkom (2nd Grade General Staff Officer (GSO-2)) na ministerstve vojny.

V máji 1940 nakrátko pôsobí vo Francii pred tám ako je evakuovaný spolu s ostatnými Britskými salami z Dunkirku.


Následne žiada o preloženie k bojovej jednotke a je pridelený k 2. pešej divízii ako štábny dôstojník GSO-2.


Začiatkom 1941 sa stave podplukovníkom a štábnym dôstojníkom GSO-1 na Ministerstve vojny.

Poett znovu žiada aby mu bolo zverené velenie praporu a je mu zverený 11. prapor Durhamskej lahkej pechoty. Tejto jednotky velí na Britských ostrovoch do mája 1943, kedy je poverený vytvorením 5. parašutistickej brigády. Následne podstupuje parašutistický výcvik na RAF Ringway. Spolu s jednotkou sa účastní invázie v Normandii.

Po vojne v 1950 je náčelníkom štábu Pozemných sil ďalekého východu, velitelom 3. divízie v 1952 a náčelník vojenských operácii Ministrestva vojny v 1954.


V 1957 preberá velenie štábneho kolégia Camberley a v 1958 velitel JuŹného velitelstva. Do svojho odchodu do výslužby v 1963 velí pozemným silám ďalekého východu.


zlava doprava gen. mjr. Eric Bols , Field Marshal Montgomery, Brigadieri Edward Flavell, James Hill , Nigel Poett, a pplk. Napier Crookenden


www.pegasusarchive.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Poett

URL : https://www.valka.cz/Poett-Joseph-Howard-Nigel-t169126#506320Verze : 0
MOD