Main Menu
User Menu

Podskupina Spojené Arabské republiky [1958-1972]

United Arab Republic Subgroup

Subgrupo de República Árabe Unida

     
Název:
Name:
Podskupina Spojené Arabské republiky
Originální název:
Original Name:
Subgrupo de República Árabe Unida
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1958
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1972
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1958-DD.MM.1972 Africká skupina
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1958-DD.MM.1972 Madrid, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.intelpage.info
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-Spojene-Arabske-republiky-1958-1972-t238930#660545Verze : 0
MOD