Podskupina SSSR a jeho satelity [1939-1977]

USSR and Satelites Subgroup
Subgrupo de URSS y satélites
     
Název:
Name:
Podskupina SSSR a jeho satelity USSR and Satelites Subgroup
Originální název:
Original Name:
Subgrupo de URSS y satélites
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
14.07.1977
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.08.1939-14.07.1977 Skupina sovětského bloku
30.08.1939-14.07.1977 Soviet Bloc Group
Dislokace:
Deployed:
30.08.1939-14.07.1977 Madrid, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.intelpage.info
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-SSSR-a-jeho-satelity-1939-1977-t238936#660552 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více