Main Menu
User Menu

Podsebití

Podsebití

Podsebití byl dřevěný kryt na cimbuří hradeb většinou se postavil až těsně před bitvou a sloužil k vytvoření lepší palebné pozice pro lučišníky.Pokud bylo podsebití umístěno nad bránou dalo se z něj na nepřítele házet kamení.
URL : https://www.valka.cz/Podsebiti-t69524#244798Verze : 0
Doplním jen tolik, že hlavním účelem tohoto fortifikačního prvku byla eliminace "mrtvého" prostoru při samotné hradební zdi. V tomto zpravidla dřevěném ochozu byly umístěny otvory, kterými se mohl ohrožovat nepřítel přímo pod sebou. Z tohoto je také odvozen samotný název: Podsebití = pod sebe bíti.
Na připojemém obrázku lze spatřit hlavní typy podsebití:
1) ochoz přesahující směrem dovnitř spočívající na vzpěrách a konzolách, vnější stranu tvoří zeď
2) oboustranně přesahující ochozy posazené na zdi, po odstranění prken vznikají licí popřípadě vrhací otvory
3) a 4) ochozy zapuštěné do hradební zdi
URL : https://www.valka.cz/Podsebiti-t69524#245011Verze : 0