Main Menu
User Menu

Podporučík pobřežní obrany

Junior Lieutenant of the Coast Defense

Младший лейтенант береговой обороны

Česky: Podporučík pobřežní obrany
English: Junior Lieutenant of the Coast Defense
По-русски: Младший лейтенант береговой обороны
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podporučík
Link to the Dictionary Entry Junior Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podporucik-pobrezni-obrany-t243307#672232Verze : 1
MOD