Main Menu
User Menu

Poddůstojník třetí třídy

Petty Officer Third Class

Česky: Poddůstojník třetí třídy
English: Petty Officer Third Class
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Shields, Marvin Glenn
DD.MM.RRRR - Valdez, Phil Isadore

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Poddustojnik-treti-tridy-t241164#667151Verze : 1
MOD