Main Menu
User Menu

Poddůstojnická akademie [2003-2009]

Non-Commissioned Officer´s Academy

     
Název:
Name:
Poddůstojnická akademie
Originální název:
Original Name:
Poddôstojnícka akadémia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2003
Předchůdce:
Predecessor:
Výcviková základňa MTV Ps a Do
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2009
Nástupce:
Successor:
Poddůstojnická akademie
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2003-30.06.2009 Veliteľstvo výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.01.2003-07.01.2004 Jamník, Mokraď
07.01.2004-30.06.2009 Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
01.01.2003-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Červeň, František (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-30.06.2009 Džurdženík, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2003-30.06.2009 veliteľstvo a štáb
01.01.2003-30.06.2009 čata podpory velenia
01.01.2003-30.06.2009 výcviková rota vstupný poddôstojnícky kurz
01.01.2003-30.06.2009 výcviková rota zdokonaľovací poddôstojnícky kurz
01.01.2003-30.06.2009 výcviková rota vyšší poddôstojnícky kurz
01.01.2003-30.06.2009 obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
27.09.2007-30.06.2009 Poddôstojnícka Akadémia Ladislava Gábriša - Škultétyho
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1077
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 www.vev.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Poddustojnicka-akademie-2003-2009-t51289#307073Verze : 1
MOD
Poddôstojnícka akadémia


Poznámka:
01.01.2003 (V súlade s dlhodobým plánom štruktúry a rozvoja OS SR, na základe uznesenia vlády SR č. 954 z 21.8.2002, rozhodnutia MO SR z 16. kolégia MO SR konaného dňa 24.09.2002, Nariadenia Náčelníka GŠ OS SR a Nariadenia veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR na vykonanie organizačných zmien v silách výcviku a podpory OS SR na rok 2003 č.p. VSVAP-T-254-2/2002-ODpVaI zo dňa 23.10.2002 bola dňom 01.01.2003 vytvorená Poddôstojnícka akadémia Liptovský Mikuláš)
Dňa 27.9.2007 bol Poddôstojníckej akadémii na základe rozkazu prezidenta SR zapožičaný čestný názov Poddôstojnícka Akadémia Ladislava Gábriša - Škultétyho.Zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Poddustojnicka-akademie-2003-2009-t51289#195692Verze : 2
MOD
Rozkazom Ministra obrany SR č. 51/2004 z 28.12.2004 bol Poddôstojníckej akadémii priznaný oficiálny znak.Zdroj: archív autora, www.vhu.sk

Poddůstojnická akademie [2003-2009] - Znak Poddôstojníckej akadémie Martin

Znak Poddôstojníckej akadémie Martin
URL : https://www.valka.cz/Poddustojnicka-akademie-2003-2009-t51289#569804Verze : 0
MOD
Nášivka / Patch
URL : https://www.valka.cz/Poddustojnicka-akademie-2003-2009-t51289#559551Verze : 0
MOD