Main Menu
User Menu

Pochodový proud

Pochodový prúd

POCHODOVÝ PROUD


tvar, který tvoří vozidla /jednotky, útvary/ seřazená /jedoucí, jdoucí/ za sebou v přesně stanovených vzdálenostech na jedné pochodové ose.


Podle složení jednotek se pochodové proudy dělí na proudy pásové techniky, proudy kolové techniky, proudy smíšené, popřípadě pěší proudy.


Pochodový proud útvaru /svazku/ se dělí na praporní proudy, které tvoří základ pochodové sestavy útvarů a svazků.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Pochodovy-proud-t141023#457642Verze : 0
MOD