Main Menu
User Menu

Plynové cvičiště - Velká Británie za 2 sv. války

Gas Compoud
-----------------
"aby výcvik v ochraně proti BCHL byl co nejreálnější,měla každá rota plynové cvičiště o velikosti 6*6metrů.
Bylo vždy umístěné v dostatečné vzdálenosti od kasáren.Terén byl ohrazen ostnatým drátem.Uvnitř terénu byly vzorky různých povrchů,např.betonový
dřevěný
skleněný, na nich instruktor předváděl zamoření tekutými BCHL a zárověn jejich asanaci.
V jednom rohu byla jáma v níž se uchovávala ocelová nebo porcelánová nádoba s Yperitem.V jiném rohu byla jáma na odpadky,vždy poypané chlorovým vápnem.Na dřevěném podstavci byby vzorky výstroje i výzbroje a potravin na níž se předváděly kapalné BCHL a též jejich asanaci...
URL : https://www.valka.cz/Plynove-cviciste-Velka-Britanie-za-2-sv-valky-t13015#45618Verze : 0
mimo uvedené se na výcvikovém terénu nacházelo následující vybavení:
-skleněné trubičky kapilárové ..delka 10cm s Fosgenem
-nádobka s BBC ..brombenzylcyanid
-skleněné ampulky s DM ..diphenylamine chlorarsine
-chlorové vápno
-detekční papírky
-dřevěná řehtačka
-varovná znamení PLYN.GAS-plechové trojuhelníky
-petrolejová kamínka na zahřátí kapalných BCHL a jejich vypařování.."..čerpáno ze zprávy Josefa Součka z r.1947
URL : https://www.valka.cz/Plynove-cviciste-Velka-Britanie-za-2-sv-valky-t13015#45619Verze : 0