Main Menu
User Menu

Plukovník policie

Colonel of the Police

Oberst der Polizei

Česky: Plukovník
English: Colonel
Deutsch:Oberst
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Plukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.02.1932 - Demoll, Eugen
21.03.1933 Baltzer, Richard
05.08.1934 von Kamptz, Jürgen
01.10.1935 Anger, Kurt
09.11.1941 Harster, Wilhelm

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovnik-policie-t236252#653035Verze : 3
MOD