Main Menu
User Menu

Plukovní komisař

Regimental Commissar

Полковой комиссар

Česky: Plukovní komisař
English: Regimental Commissar
По-русски: Полковой комиссар
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komisař
Link to the Dictionary Entry Commissar
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovni-komisar-t243298#672222Verze : 1
MOD