Main Menu
User Menu

Plukovní komisař

Regimental Commissar

Полковой комиссар

Česky: Plukovní komisař
English: Regimental Commissar
По-русски: Полковой комиссар
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komisař
Link to the Dictionary Entry Commissar
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
22.06.1940 Antonov, Nikolaj Dmitrijevič

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovni-komisar-t241981#669106Verze : 1
MOD