Main Menu
User Menu

Pluk pevnostního dělostřelectva č. 4

Festungsartillerieregiment Nr. 4

     
Název:
Name:
Pluk pevnostního dělostřelectva č. 4
Originální název:
Original Name:
Festungsartillerieregiment Nr. 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1891
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. Festungsartilleriebrigade (Pola)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pola

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1915 Kleinschnitz, Robert (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. osvětlovací oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. osvětlovací oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. osvětlovací oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Balónový oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. náhradní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. náhradní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. náhradní rota


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Festungsartillerieregiment Graf Colloredo-Mels Nr. 4
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Libor Nedorost – Češi v 1. světové válce I, Mým národům (Praha 2006)
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- / http://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Pluk-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108408#384776Verze : 0
MOD
1. prapor (Bataillon Nr. 1): Pola
- 1.až 3. polní rota (Feldkompanie): Pola
- 4. polní rota (Feldkompanie): Lussin
2. prapor (Bataillon Nr. 2): Pola
- 5. až 8. polní rota(Feldkompanie): Pola
3. prapor (Bataillon Nr. 3): Pola
- 9. až 12. polní rota (Feldkompanie): Pola
1. osvětlovací oddíl(Beleuchtungsabteilung Nr. 1): Pola
2. osvětlovací oddíl(Beleuchtungsabteilung Nr. 2): Lussin
3. osvětlovací oddíl(Beleuchtungsabteilung Nr. 3): Pola
Balónový oddíl (Festungsballonabteilung): Pola
1. náhradní rota (Ersatzkompagniekader Nr. 1): Pola
2. náhradní rota (Ersatzkompagniekader Nr. 2): Pola
3. náhradní rota (Ersatzkompagniekader Nr. 3): Pola
URL : https://www.valka.cz/Pluk-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108408#384889Verze : 0
MOD
Pluk pevnostního dělostřelectva č. 4 po mobilizaci (srpen 1914)


1. prapor:
- 1., 2., 3., 4. polní rota
2. prapor:
- 5., 6., 7., 8. polní rota
1. záložní prapor:
- 1., 2., 3., 4. polní rota
2. záložní prapor:
- 5., 6., 7., 8. polní rota
3. záložní prapor:
- 9., 10., 11., 12. polní rota
1. pochodový prapor
- 1., 2., 3., 4. pochodová rota
2. pochodový prapor
- 5., 6., 7., 8. pochodová rota
3. pochodový prapor
- 9., 10., 11., 12. pochodová rota


Zdroj:
http://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108408#387242Verze : 0
MOD
Pluk pevnostního dělostřelectva č. 4 ve válce


Květen 1915
třicet šest polních, záložních a pochodových rot – Pola, 4. brigáda pevnostního dělostřelectva


Květen 1916
dvě polní roty - skupina Etschal, 11. armáda
jedna polní rota – 94. brigáda polního dělostřelectva
jedna polní rota – 93. záložní brigáda polního dělostřelectva


Říjen 1917
7. baterie 42cm houfnic – 23. sbor
4. a 7. baterie 21cm moždířů - 23. sbor
8. baterie 21cm moždířů – 7. sbor
10. baterie 21cm moždířů – 24. brigáda polního dělostřelectva, 4. sbor
6. baterie 24cm moždířů - 28. brigáda polního dělostřelectva


Listopad 1917
1. baterie 24cm moždířů - brigáda polního dělostřelectva, skupina Vidossič, 3. sbor
19. polní rota - 28. brigáda polního dělostřelectva


Zdroj:
http://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108408#388809Verze : 0
MOD
Hlavní dělostřelecká výzbroj pluku pevnostního dělostřelectva č. 4 na jaře 1918


3 motorizované baterie 30,5cm moždířů M-11
1 motorizovaná baterie 42cm houfnic M-14 nebo M-16
7 baterií 15cm houfnic M-99
4 baterie 12cm kanonů M-80


Zdroj:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pluk-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108408#389395Verze : 0
MOD