Main Menu
User Menu

Ploc, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Ploc
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Ploc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.03.1866 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ploc-Vaclav-t110774#389772Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ploc
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Ploc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1877-DD.07.1885 Městské gymnasium, Praha
DD.10.1885-DD.09.1888 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1889-DD.10.1892 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1889 kadet rakousko-uherské branné moci
01.12.1892 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1895 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
08.11.1918 podplukovník lékař
01.01.1919 plukovník lékař
01.11.1919 plukovník zdravotnictva
28.06.1923 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál zdravotnictva
01.03.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1888-DD.09.1889 jednoroční dobrovolník Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.12.1893-DD.09.1893 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 25, Sarajevo
DD.09.1893-DD.05.1895 mladší lékař Pěšího pluku č. 39, Sarajevo
DD.05.1895-DD.10.1896 hlavní lékař Pěšího pluku č. 64, Sarajevo
DD.10.1896-DD.06.1898 hlavní lékař Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 4, Mostar
DD.06.1898-DD.09.1900 hlavní lékař Pěšího pluku č. 86, Subotica
DD.09.1900-DD.09.1904 hlavní lékař Kadetní školy pěchoty, Nagyszeben
DD.09.1904-DD.05.1908 hlavní lékař Pěšího pluku č. 97, Trieste
DD.05.1908-DD.01.1915 hlavní lékař Pěšího pluku č. 73, Praha a balkánské válčiště
DD.01.1915-DD.09.1915 velitel Polní nemocnice č. 809, východoevropské a italské válčiště
DD.09.1915-DD.02.1916 velitel Záložní nemocnice, Villach
DD.02.1916-DD.10.1916 přednosta zdravotní služby Pěší divise č. 48, italské a východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.08.1917 velitel Polní nemocnice č. 113, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.11.1918 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství č. 67, Kassa
DD.11.1918-DD.09.1921 zástupce velitele Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.09.1921-DD.03.1922 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.03.1922-DD.12.1922 přednosta oddělení Divisní nemocnice 1, Praha
DD.12.1922-DD.02.1928 přednosta zdravotní služby Divise 4, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1907

Zlatý záslužný kříž s korunou
Golden Cross of Merit with Crown
Goldenes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1913

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ploc-Vaclav-t110774#389773Verze : 0
MOD