Main Menu
User Menu

Plavební oddíl Bratislava [1947-1951]

Boat Detachment Bratislava

     
Název:
Name:
Plavební oddíl Bratislava
Originální název:
Original Name:
Plavební oddíl Bratislava
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.04.1951
Nástupce:
Successor:
Poříční oddíl Bratislava
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1948-14.11.1949 Hlavní velitelství SNB
14.11.1949-10.04.1951 Velitelství Pohraniční stráže
Dislokace:
Deployed:
15.06.1948-10.04.1951 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
15.06.1948-01.01.1949 VÚ Bratislava
01.01.1949-10.04.1951 VÚ Bratislava
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Plavebni-oddil-Bratislava-1947-1951-t184497#538401Verze : 1
MOD