Main Menu
User Menu

Plaček, Štěpán

     
Příjmení:
Surname:
Plaček
Jméno:
Given Name:
Štěpán
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.08.1909 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), ÚDV, Praha 2007
KAPLAN, Karel: StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, ÚDV, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Placek-Stepan-t89352#333191Verze : 0
MOD
JUDr. Štěpán Plaček se narodil 30. srpna 1909. Již před druhou světovou válkou byl komunistickým funkcionářem. Během okupace byl zaměstnancem Židovské náboženské obce. Plaček je úváděn mezi agenty sovětských zpravodajských orgánů. Každopádně s nimi udržoval úzké styky až do svého zatčení.


V roce 1945 pracoval jako vedoucí úseku politického zpravodajství u II. oddělení Zemského odboru bezpečnosti (ZOB II). Poté se věnoval stejné problematice na Ministerstvu vnitra. Měl dobré vztahy s Pokorným, Černým, Veselým, Milénem či Zelenkou. Špatné měl naopak se Švábem či Hršelem. V roce 1948 byl odvolán. Dne 22. listopadu 1949 byl zatčen aa posléze trýznivým způsobem vyslýchán. Sám ovšem při své předchozí činnosti používal nezákonných metod, včetně provokací.


Původně byl zatčen jako údajný jugoslávský agent. k čemuž přispěla skutečnost, že jeho manželka pocházela z Jugoslávie. Odsouzen však byl v roce 1954 za porušování zákonnosti, především pak za spoluúčast na vraždě Františka Novotného. Dostal 15 let, avšak již v roce 1957 byl podmínečně propuštěn, poté co mu předtím ještě byl snížen trest na 8 let a 8 měsíců. V roce 1958 mu byla z rozhodnutí prezidenta republiky navrácena čestná občanská práva. Pracoval mimo jiné v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii při Ministerstvu zahraničních věcí. JUDr. Štěpán Plaček zemřel v 90. letech.
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), ÚDV, Praha 2007
- KAPLAN, Karel: StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, ÚDV, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Placek-Stepan-t89352#333208Verze : 0
MOD