Main Menu
User Menu
Reklama

Pionýrský prapor 41 [1943-1945]

41st Engineer Battalion / Pioniersky prápor 41

     
Název:
Name:
Pionýrský prapor 41
Originální název:
Original Name:
Pioniersky prápor 41
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1943-01.06.1944 1. pěší divise
01.06.1944-26.03.1945 1. technická divise
Dislokace:
Deployed:
01.08.1943-26.03.1945 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
01.08.1943-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pionyrsky-prapor-41-1943-1945-t187706#545804Verze : 0
MOD
Reklama