Main Menu
User Menu

Pionýrský prapor 11 [1940-1944]

11th Engineer Battalion / Pioniersky prápor 11

     
Název:
Name:
Pionýrský prapor 11
Originální název:
Original Name:
Pioniersky prápor 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1940-22.06.1941 Velitelství pozemního vojska
22.06.1941-25.07.1941 Armádní skupina
25.07.1941-19.10.1941 Rychlá divise
19.10.1941-30.08.1944 Velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1940-07.07.1941 Nové Mesto nad Váhom, kasárny /
07.07.1941-19.10.1941 východoevropské válčiště
19.10.1941-30.08.1944 Nové Mesto nad Váhom, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.08.1943-30.08.1944 Barčák, Vít (Stotník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1940-19.10.1941 Pionýrska rota 1/11
01.10.1940-30.08.1944 Pionýrska rota 2/11
01.08.1943-30.08.1944 Pionýrska rota 1/11

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pionyrsky-prapor-11-1940-1944-t181732#532308Verze : 5
MOD