Main Menu
User Menu
Reklama

Pilz, Oldřich

Pilz, Oldrich

škpt. Oldřich Pilz


* 16.03.1900, Praha
+ 27.04.1945, terezínska pevnost


- zakladatel české a slovenské faleristiky


Důstojník v záloze Oldřich Pilz se narodil 16. března 1900 v Praze. Do armády byl odveden v roce 1920. Jako absolvent obchodní akademie byl zařazen do školy důstojníků v záloze. Prezenční službu konal od 12. října 1920 do 20. září 1922 a byl včleněn do 8. jezdeckého pluku knížete Václava Svatého v Pardubicích. Jeho poslední hodnost do konce trvání první republiky byla hodnost kapitán jezdectva.


Za svého života byl Oldřich Pilz aktivní i jako záložní důstojník. Pracoval ve skupině výboru pro studium otázek důstojníků v záloze při MNO. Od roku vyvíjel bohatou publikační činnost, která souvisela s jeho faleristickými zájmy. Jako výtvarník byl úspěšným při tvorbě vyznamenání, neb je tvůrcem medaile československého dobrovolce z let 1918-19 a spolupracoval na vytváření odznaku řádu Karla IV., či dalších dekorací Národní gardy.


Jako záložní důstojník se podílel na plnění úkolů souvisejících se zvyšováním brané zdatnosti vojáků a tak byl O. Pilz od začátku okupace sledován Gestapem. Autor se snažil svojí publikační činností krýt své politické postoje, a tak zpracoval pojednání o Řádu ANNUNZIATY a dále článek k prvnímu obnovení Železného kříže 1939 a dokonce i k nacistickému Řádu krve. Zajímavé je jeho pojednání o japonském Řádu Zlatého luňáka. Pořádá i přednášky na téma 130 let Železného kříže. Mezi jeho nejcennější přednášky však patří přednáška na tému Český šlechtický kříž.


O. Pilzovi přináleží velká zásluha. Je totiž autorem a "otcem zakladatelem" názvu faleristika, kterým zamýšlel označit vědní obor, zabývající se problematikou řádů a vyznamenání. Název odvodil od řeckého slova TA FALARA, nebo snad latinského PHALERA, medailonu nošeného na hrudi legionáře jako viditelná odměna. Autor byl sám faleristou v pravém slova smyslu a vždy zdůrazňoval, že faleristika není v žádném případě sbírání odznaků. Ani publicistická činnost z doby války však autora nezachránila. Byl zatčen a zahynul na konci války v káznici Terezín.


Oldřich Pilz byl po osvobození ČSR oceněn jako odbojový pracovník a prezident republiky mu propůjčil Československý válečný kříž 1939 "im memoriam".


Prameny:
Václav Měřička: Vzpomínka na Oldřicha PILZE.
časopis DP

URL : https://www.valka.cz/Pilz-Oldrich-t80661#295517Verze : 2
Reklama