Main Menu
User Menu
Reklama

Piaggio P.119

     
Název:
Name:
Piaggio P.119
Originální název:
Original Name:
Piaggio P.119
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1942-DD.MM.1942 SA Piaggio & C., Genova /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1942-DD.MM.1942
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 (MM.496 a MM.497)
První vzlet:
Maiden Flight:
19.12.1942
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
2438 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
4091 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
13,000 m
Délka:
Length:
9,700 m
Výška:
Height:
2,900 m
Plocha křídla:
Wing Area:
27,80 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
147,48 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Piaggio P. XV RC 45, dvouhvězdicový vzduchem chlazený osmnátiválec o vzletovém výkonu 1 119 kW,
Vrtule trojlistá Piaggio P. 1002 s konstantní rychlostí otáček o průměru 3 300 mm
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
1 000 l (2x 330 l křídelní nádrže a 1x 340 l trupová nádrž)
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
640 km/h v 6795 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
545 km/h v 6000 m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
3,25 min do 3050 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
12400 m
Dolet:
Range:
1515 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
1900 km
Výzbroj:
Armament:
1x pevný kanón Breda AVID CL 20 ráže 20 mm, střílející osou vrtule, 110 granátů a
2x pevný kulomet Breda-SAFAT ráže 12,7 mm nad motorem s 550 náboji na hlaveň.
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
První prototyp (MM.496) sloužil pouze pro pevnostní zkoušky a nelétal. Projekt byl ukončen měsíc po havárii v září 1943.
Zdroje:
Sources:
L+K 23/1981, Letadla 1939-45, Piaggio P-119
www.alireggiane.com
http://www.samoloty.ow.pl/str144.htm
http://www.airwar.ru/enc/fww2/p119.html
http://www.enricopezzi.it/aerei_p.htm
www.aerei-italiani.net
www.aviastar.org
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Piaggio-P-119-t1325#380868Verze : 0
MOD
Historie letounu:


Americký stíhací letoun Bell P-39 Airacobra, svým neobvyklým řešením (motor v těžišti letounu) inspiroval několik konstruktérů z různých zemí k návrhům obdobné konstrukce. Jedním z nich byl italský konstruktér inženýr Giovanni Casiraghi, který po svém návratu ze Spojených států začal pracovat v továrně Piaggio jako šéfkonstruktér. Nejprve na přelomu let 1938/39 vypracoval projekt letounu Piaggio P.118, který koncem roku 1939 přepracoval do podoby nového projektu P.119. S tímto projektem byli seznámeni zástupci italského letectva (Regia Aeronautica), ti nový projekt stíhacího letounu shledali natolik zajímavým, že byla sjednána objednávka na stavbu dvou prototypů (MM.496 a MM.497). Prototyp MM.496 byl od samého začátku určen pouze ke statickým pevnostním testům.


Se stavbou prototypů se započalo se značným zpožděním až koncem roku 1941. Letoun byl technologicky velmi dobře navržen, velký důraz byl kladen na snadný a rychlý přístup ke všem důležitým částem letounu (motoru, zbraním atd.). Trup letounu byl poměrně objemný, protože pro pohon byl vybrán mohutný dvouhvězdicový osmnátiválec Piaggio P.XV RC. 45 o vzletovém výkonu 1 500 koní a pro případnou výrobu bylo počítáno s instalací výkonnější verze P.XV RC.60 (1 700 k). Motor byl uložen za kabinou pilota, tedy v těžišti letadla a to přineslo výhody – především lepší manévrovatelnost, dále - trup se rozšiřoval pozvolna, což bylo výhodné z hlediska aerodynamiky. Další výhodou bylo, že do uvolněné přídě bylo možno instalovat mohutnou výzbroj, včetně dostatečné zásoby střeliva a konečně posunutím kabiny před motor se značně zlepšil výhled pilota.


Prototyp MM.497 byl dokončen v listopadu 1942 a vypadal značně bojechtivě, pod přední částí trupu byly velké vstupy pro vzduch, kterým byl motor chlazen, pro regulaci průtoku chladícího vzduchu byly za motorem velké regulační klapky. Tovární zkoušky byly zahájeny na letišti Villanova d'Albenga, někdy okolo poloviny listopadu 1942 a od 19. prosince téhož roku byly zahájeny zkoušky vojenské. Zkušební piloti si ztěžovali na nedostatečné chlazení motoru, regulační klapky chlazení musely být otevřeny stále naplno, tím ale docházelo ke zvýšení aerodynamického odporu a zhoršení proudění vzduchu kolem ocasní části letounu a to byla také příčina vibrací ocasních ploch. Letoun měl špatné vlastnosti při vzletu i při přistání, zde trpěl značnou nestabilitou. Při střeleckých zkouškách si piloti ztěžovali na velké vibrace, které se od zbraní přenášely na celou konstrukci letounu a připomeňme si, že byly instalovány pouze dva kulomety, ale bylo plánováno používat kulomety čtyři. Spodní kulomety nebyly do prototypu instalovány, ale úchyty tu pro ně byly připravené, stejně tak zde bylo místo pro zásobu 450 nábojů pro každý z nich.


Zkoušky letounu Piaggio P.119 byly zahájeny s více než půlročním opožděním proti letadlům „Série 5“. Nový letoun navíc potřeboval dosti dlouhý čas na odstranění svých dětských nemocí, které letouny „Série 5“ takřka neměly. Konec zkoušek přivodila havárie ze dne 2. srpna 1943, kdy prototyp havaroval během přistání, došlo k poruše brzd podvozku, kola se zablokovala a převrácením letadla byla neopravitelně poškozena vrtule a jedno křídlo, poškozena byla také přední část trupu, ta se však dala opravit, až do kapitulace Itálie v září 1943 se opravy nepodařilo zahájit. Po kapitulaci byly všechny na P.119 přerušeny a ukončeny.


Poznámka: S ohledem na potíže s chlazením motoru, nebylo možno provést zkoušky v plném rozsahu a tak jsou výkonové parametry pouze vypočtené, například dostup byl vypočten na 12 400 m, letoun se však nedostal výše než 9 800 m.


Použité prameny:
L+K 23/1981, Letadla 1939-45, Piaggio P-119
www.alireggiane.com
http://www.samoloty.ow.pl/str144.htm
http://www.airwar.ru/enc/fww2/p119.html
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Piaggio-P-119-t1325#380871Verze : 0
MOD
Piaggio P.119
Zdroje : http//www.giemmesesto.org/piaggiop119.htm
Piaggio P.119 -


URL : https://www.valka.cz/Piaggio-P-119-t1325#242379Verze : 0
Fotografie
Zdroj: http://www.airwar.ru/enc/fww2/p119.html
Piaggio P.119 -


Piaggio P.119 -


URL : https://www.valka.cz/Piaggio-P-119-t1325#242414Verze : 0
MOD
Trojpohledový náčrt
Zdroj je uveden výše
Piaggio P.119 -


URL : https://www.valka.cz/Piaggio-P-119-t1325#242412Verze : 0
MOD