Phillipps, Roy Cecil

     
Příjmení:
Surname:
Phillipps Phillipps
Jméno:
Given Name:
Roy Cecil Roy Cecil
Jméno v originále:
Original Name:
Roy Cecil Phillipps
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.03.1892 Sydney /
01.03.1892 Sydney /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.05.1941 Archerfield, Queensland /
21.05.1941 Archerfield, Queensland /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 2. perutě AFC
- velitel 6. perutě AFC
- velitel 2. základní letecké výcvikové škola RAAF
- flight commander of No. 2 Squadron AFC
- commander of No. 6 Squadron AFC
- commander of No. 2 Elementary Flying Training School RAAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- australské letecké eso 1. sv. v. s 15 sestřely [8 zničených (sám), 4 zajaté (sám), 2 zničené v plamenech (sám) a 1 sražený do neřízeného pádu (sám)]
- 12. června 1918 sestřelil Fokker D.VII velitele Jasty 26, Fritze Loerzera (11. z 15), který byl zajat
- zahynul ve věku 49 let při letecké letecké nehodě, když v soukromém letadle J. W. F. Collinse vzlétli v noci bez povolení RAAF nebo civilního letectva a narazili do stromu
- australian flying ace of WW1 with 15 claims [8 destroyed (solo), 4 captured (solo), 2 destroyed in flames (solo) and 1 driven out of control (solo)]
- on 12 June 1918 shot down Fokker D.VII of commander of Jasta 26, Fritz Loerzer (11th of 15), who was captured
- died in air accident at age of 49, when in private plane of J. W. F. Collins took off at night without without RAAF or Civil Aviation Department clearance and collided with trees
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Phillipps
www.theaerodrome.com
https://www.awm.gov.au/collection/P11029305
URL : https://www.valka.cz/Phillipps-Roy-Cecil-t239405#661607 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Phillipps Phillipps
Jméno:
Given Name:
Roy Cecil Roy Cecil
Jméno v originále:
Original Name:
Roy Cecil Phillipps
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hale School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hale School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.06.1915 poručík
25.10.1915 nadporučík
12.08.1916 kapitán
DD.10.1918 major
DD.02.1940 nadporučík
27.03.1940 kapitán
20.10.1940 major
09.06.1915 2nd Lieutenant
25.10.1915 Lieutenant
12.08.1916 Captain
DD.10.1918 Major
DD.02.1940 Flying Officer
27.03.1940 Flight Lieutenant
20.10.1940 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.04.1915-DD.MM.RRRR Australské imperiální uskupení
DD.04.1915-05.08.1916 28. prapor
05.08.1916-DD.10.1916 hospitalizace
DD.10.1916-DD.11.1916 28. prapor
DD.11.1916-02.03.1917 hospitalizace
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Australský letecký sbor
DD.MM.1917-DD.05.1917 2. peruť AFC (adjutant)
DD.08.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.08.1917-DD.09.1917 32. peruť RFC (pilot)
DD.09.1917-DD.MM.RRRR Australský letecký sbor
DD.09.1917-DD.10.1918 2. peruť AFC (velitel letky)
DD.10.1918-DD.03.1919 6. peruť AFC (velitel)
15.08.1919-DD.MM.RRRR propuštěn z AFC
DD.02.1940-DD.MM.RRRR Královské australské letectvo
27.03.1940-17.06.1940 2. základní letecká výcviková škola (asistent hlavního pozemního instruktora)
17.06.1940-20.10.1940 2. základní letecká výcviková škola (hlavní pozemní instruktor)
20.10.1940-21.05.1941 2. základní letecká výcviková škola (velitel)
DD.04.1915-DD.MM.RRRR Australian Imperial Force
DD.04.1915-05.08.1916 28th battalion
05.08.1916-DD.10.1916 hospitalisation
DD.10.1916-DD.11.1916 28th battalion
DD.11.1916-02.03.1917 hospitalisation
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Australian Flying Corps
DD.MM.1917-DD.05.1917 No. 2 Squadron AFC (adjutant)
DD.08.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.08.1917-DD.09.1917 No. 32 Squadron RFC (pilot)
DD.09.1917-DD.MM.RRRR Australian Flying Corps
DD.09.1917-DD.10.1918 No. 2 Squadron AFC (flight commander)
DD.10.1918-DD.03.1919 No. 6 Squadron AFC (commander)
15.08.1919-DD.MM.RRRR discharged from AFC
DD.02.1940-DD.MM.RRRR Royal Australian Air Force
27.03.1940-17.06.1940 No. 2 Elementary Flying Training School (assistant chief ground instructor)
17.06.1940-20.10.1940 No. 2 Elementary Flying Training School (chief ground instructor)
20.10.1940-21.05.1941 No. 2 Elementary Flying Training School (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Phillipps
www.theaerodrome.com
https://www.awm.gov.au/collection/P11029305
URL : https://www.valka.cz/Phillipps-Roy-Cecil-t239405#661612 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více