Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěr Nonstal

Fortress Barrier Nonstal

Sperre Nonstal

     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Nonstal
Originální název:
Original Name:
Sperre Nonstal
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Ton
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Straßensperre Rocchetta
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
1
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
0 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
0 km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1860
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1864
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
nepatrné zbytky
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Nonstal-t124558#424068Verze : 0
MOD
Pevnostní uzávěr Nonstal byl vybudován k obraně silnice vedoucí údolím Val di Non z jeho správního centra Cles směrem na Mezzolombardo a Trient. Tvořil ho pouze velký kamenný fort Straßensperre Rocchetta, který přehrazoval údolí v nejužším místě a umožňoval uzavřít silnici dvěma železnými branami.


V období 1. světové války představoval uzávěr Nonstal druhou linii obrany za pevnostním uzávěrem Tonale, pro svoji polohu v hlubokém týlu však byl obsazen pouze strážní jednotkou. Po válce byl fort Roccheta zničen výbuchem uskladněné munice a jeho zbytky byly odstraněny.


Zdroje:
Kurt Mörz de Paula - Der österreichisch-ungarische Befestigungsbau 1820-1914 (Wien 2000)
de.wikipedia.org
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Nonstal-t124558#429538Verze : 0
MOD