Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěr Nauders

Fortress Barrier Nauders / Sperre Etsch-Arsa

     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Nauders
Originální název:
Original Name:
Sperre Nauders
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Nauders
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Strassensperre Nauders
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
1
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
0 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
0 km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1834
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1840
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/topic/view/111916/
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Nauders-t124765#424544Verze : 0
MOD
Pevnostní uzávěr Nauders byl vybudován k obraně silnice vedoucí z Lombardie přes průsmyk Reschenpass do Landecku v Západním Tyrolsku. Skládal se z jediného kamenného fortu Nauders a přilehlých kasáren pro 40 mužů strážního oddílu.


V období 1. světové války představoval uzávěr Nauders druhou linii obrany za pevnostním uzávěrem Stilfserjoch a jeho posádku tvořilo 87 mužů z následujících jednotek:
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. I
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. III
- záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- detašovaný oddíl praporu pevnostního dělostřelectva č. 7
- detašovaný oddíl domobraneckého střeleckého praporu Landeck


Zdroje:
http://www.museumsverein-nauders.com/index.html
de.wikipedia.org
http://www.moesslang.net/fotos2.htm
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Nauders-t124765#429461Verze : 0
MOD