Pevnostní uzávěr Nauders

Fortress Barrier Nauders / Sperre Etsch-Arsa
     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Nauders Fortress Barrier Nauders
Originální název:
Original Name:
Sperre Nauders
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Nauders Nauders
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení fortress group
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
- -
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Strassensperre Nauders
Fort Nauders
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
1 1
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
0 km 0 mi
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
0 km 0 mi
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1834
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1840
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý well maintained
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Nauders-t124765#424544 Verze : 0
Pevnostní uzávěr Nauders byl vybudován k obraně silnice vedoucí z Lombardie přes průsmyk Reschenpass do Landecku v Západním Tyrolsku. Skládal se z jediného kamenného fortu Nauders a přilehlých kasáren pro 40 mužů strážního oddílu.


V období 1. světové války představoval uzávěr Nauders druhou linii obrany za pevnostním uzávěrem Stilfserjoch a jeho posádku tvořilo 87 mužů z následujících jednotek:
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. I
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. III
- záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- detašovaný oddíl praporu pevnostního dělostřelectva č. 7
- detašovaný oddíl domobraneckého střeleckého praporu Landeck


Zdroje:
http://www.museumsverein-nauders.com/index.html
de.wikipedia.org
http://www.moesslang.net/fotos2.htm
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Nauders-t124765#429461 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více