Pevnostní uzávěr Moena

Fortress Barrier Moena
Sperre Moena
     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Moena Fortress Barrier Moena
Originální název:
Original Name:
Sperre Moena
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
- -
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení fortress group
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
- -
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Fort Moena (Someda)
Fort Moena (Someda)
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
1 -
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
0 km 0 mi
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
0 km 0 mi
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1897
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1900
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající fallen into disrepair
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Moena-t125029#425051 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více