Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěr Moena

Fortress Barrier Moena

Sperre Moena

     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Moena
Originální název:
Original Name:
Sperre Moena
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
-
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Fort Moena (Someda)
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
1
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
0 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
0 km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1897
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1900
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Moena-t125029#425051Verze : 0
MOD