Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěr Malborgeth

Fortress Barrier Malborgeth / Sperre Malborgeth

     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Malborgeth
Originální název:
Original Name:
Sperre Malborgeth
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Malborghetto
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Fort Hensel "A"
Fort Hensel "B"
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
2
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
2 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1881
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1882
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
Současný stav:
Current Condition:
zřícenina
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Malborgeth-t125107#425148Verze : 0
MOD