Pevnostní uzávěr Lavarone

Fortress Barrier Lavarone
Sperre Lavarone
     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Lavarone Fortress Barrier Lavarone
Originální název:
Original Name:
Sperre Lavarone
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Lavarone Lavarone
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení fortress group
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
- -
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Werk Gschwent
Werk Lusern
Werk Busa Verle
Posten Spitz Verle
Blockhaus Oberwiesen
Blockhaus Viaz
Fort Gschwent
Fort Lusern
Fort Busa Verle
Observation Post Spitz Verle
Blockhouse Oberwiesen
Blockhouse Viaz
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
5 5
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
9 km 5,6 mi
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km - mi
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1907
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1914
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1st World War
Současný stav:
Current Condition:
chátrající fallen into disrepair
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Lavarone-t124161#422978 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více