Pevnostní uzávěr Folgaria

Fortress Barrier Folgaria
Sperre Folgaria
     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Folgaria Fortress Barrier Folgaria
Originální název:
Original Name:
Sperre Folgaria
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Folgaria Folgaria
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení fortress group
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
- -
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Werk Serrada
Zwischenwerk Sommo
Werk Sebastiano
Beobachtungsposten Milegna
Beobachtungsposten Monte Maggio
Fort Serrada
Fort Sommo
Fort Sebastiano
Observation Post Milegna
Observation Post Monte Maggio
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
5 5
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
5 km 3,1 mi
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km - mi
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1910
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1914
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1st World War
Současný stav:
Current Condition:
chátrající fallen into disrepair
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Folgaria-t124160#422974 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více