Pevnostní uzávěr Flitsch 

Fortress Barrier Flitsch / Sperre Flitsch 
     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Flitsch  Fortress Barrier Flitsch
Originální název:
Original Name:
Sperre Flitsch 
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Bovec Bovec
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení fortress group
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
- -
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Fort Flitscher Klause
Fort Hermann
Fort Flitscher Klause
Fort Hermann
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
2 2
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km - mi
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km - mi
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1881
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1900
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1st World War
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý well maintained
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.fortificazioni.net/
http://fortifikace.bloguje.cz/
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Flitsch-t125109#425151 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více