Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.014 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.14

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.14
Pevnostný guľometný oddiel č. 14


Dátum vzniku jednotky: 1913

Garnizóna:
Metz (Mety, Francúzsko)


Nadriadené jednotky:


XVI. Armeekorps – 16. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-014-1914-1919-t71318#251206Verze : 0
MOD