Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.011 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.11

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.11
Pevnostný guľometný oddiel č. 11


Dátum vzniku jednotky: 1913


Garnizóna: Diedenhofen

Nadriadené jednotky:XVI. Armeekorps – 16. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-011-1914-1919-t71315#251202Verze : 0
MOD